3 – Diavola

Pomodoro, fiordilatte, salame Napoli, peperoncino