16 – Zucca Butternut

Zucca Butternut, fiordilatte, speck, ricotta di bufala